---> عکس های قشنگ وینکس

عکس های قشنگ وینکس

بلوم و استلا و لایلا و موزا وفلورا وتکنا با هم به یک جای یخی که قصرتریکس یا دشمناشون اونجا بود برن اما تو راه که برای استراحت ایستادن بلوم توی یک چاله ی بزرگ افتاد و جلوتر رفت یک دفعه چشمش به یک در بزرگ افتاد و در رو باز کرد یک سالن بزرگ رو دید که خیلی هم زیبا بود فوری برگشت و به دوستاش قزیه رو گفت بعد دوستاش هم پایین اومدن و به قصر رفتن که یک دفعه یک فرشته ی زیبا اومد و گفت بیاین تا اینجا رو بیشتر بهتون معرفی کنم بعد گفت بلوم تو جلوتر بیا بلوم گفت تو منو از کجا میشناسی فرشته گفت بهت میگم بعد تمام اون قصرزیبایی که زیر برف بود درخشید وبه حالت اولش برگشت بعد اون فرشته یک تاج رو به بلوم نشون داد و گفت:«موضوع از اونجایی شروع میشه که تو به دنیا اومدی و دشمنان به این جا حمله کردند و مادرت تو رو به من داد تا به وسیله ی جادو تو را به قسمت دیگری از دنیا ببرم.من برای این که کسی منو تو رو نبینه به کنار دیوار ی رفتم و جادویی کردم که تو تبدیل به پری آتش شدی و به قسمت زیبایی از دنیا رفتی . حرف فرشته تموم شد و بلوم اشک از چشماش جاری بود تاج رو روی سرش گذاشت(خداییش قشنگ تر شده بود)همون موقع دشمنان حمله کردن و بلوم شون نتونستن زیاد از خودشون دفاع کنن چون خسته بودند .یک دفعه یک جت پایین اومد اونایی که بیرون اومدن (برندون تیمی اسکای )بودن اونا کمی سر دشمنا رو گرم کردن تا بلوم شون استرا حت کنن بعد باهم همه ی لشگر دشمنان رو از بین بردند بعد هم یک غول اومد تکنا حسار الکتریکی دور غول کشید و فلورا شکوفه های گوشت خار رو به طرفش پرت کردو استلا کمی اونو زخمی کرد وموزا با گذاشتن موسیقی بلند کار اونو یکسره کرد.

تاریخ دوشنبه سی ام خرداد 1390سـاعت 13:32 نویسنده سپیده ♦

یه روزقشنگ که نمیدونم کی بود یه دختر مو نارنجی که اسمش بلوم هست به دنیا میادوبقیش رونمیدونم فقط میدونم که وقتی بلوم بزرگ می شه به مدرسه ی جادوگری میره و دوستای زیادی پیدا میکنه و میفهمه که پدرش اونو از یک آتش سوزی نجات داده است و مادر واقعی اون ملکه ی جادوگر هاست.

تاریخ دوشنبه سی ام خرداد 1390سـاعت 13:31 نویسنده سپیده ♦

توی یک روستا یک دختر به اسم بلوم زندگی میکرد بلوم عاشق دوچرخه سواری بود یه روز وقتی داشت توی جاده ی جنگلی دوچرخه سواری میکرد که متوجه شد که پشت بوته ها یه اتفاقی داره می افته اروم از دوچرخه پیاده شد و از کنار بوته ها نگاه کرد دید یه دختر زیبا که از قرار معلوم همون استلا بود داشت با یک دیو میجنگید استلا زخمی و خسته بود و داشت از حال میرفت ناگهان استلا بیهوش شد بلوم فوری رفت جلو وقتی دیو اون رو دید فوری به اون حمله کرد بلوم کمیزخمی شد تا خواست دوباره بره جلو متوجه ی نیروی خواسی در خودش شد وقتی دیو حمله کرد بلوم با نیروی آتش اژدها دیو رو شکست داد. بعد استلا رو به کنار درخت پیری برد وقتی استلا به هوش اومد ازبلوم تشکر کرد و با هم دوست شدن استلا بلوم رو همراه خودش به مدرسه ی جادویی برد(مدرسه ی جادویی یک مدرسه بود که پری ها اونجا یاد میگرفتن که چی جوری باید از نیرو هاشون استفاده کنند و بجنگند)وقتی دم در مدرسه ی جادوی رسیدن نگهبان گفت بلوم اجازه نداره بیاد داخل ولی وقتی موضوع رو فهمید اجازه داد که بره داخل بعد از چند وقت بلوم و تکناو استلاو فلورا و ميوساو لایلا با هم دوست شدن و یاد گرفتن چه جوری از نیرو هاشون استفاده کنند اون ها تصمیم گرفتند یه گروه درست کنند و اسم گروهشون رو وینکس گذاشتند.

تاریخ دوشنبه سی ام خرداد 1390سـاعت 13:20 نویسنده سپیده ♦

 داستان

یه روز بلوم داشت توی خیابون قدم میزد که آیسی اومد گف:

ایسی:بلوم میدونستی اسکای بهت خیانت کرده؟

بلوم:امکان نداره...باورم نمیشه....

آیسی:پس این عکسو ببین:

بلوم:وای... این ...ایــــــــن....امکان نداره....من دیگه با اسکای حرف نمیزنم

آیسی:آره.... تو دیگه کسیو به نام  اسکای نمیشناسی...

بلوم:آره... دیگه اسکای بی اسکای

و گریه کرد و رفت....

آیسی هم که قصدش همین بود قاه قاه خندید...

بلوم همینطور که غمیگین بود ، یه دفعه اسکای از راه رسید...

و گف: سلام بلوم....خوبی؟

وتا اومد دستشو بگیره ،بلوم دستشو کنار کشید....

 

و رفت.....

 

اسکای:صبر کن جا میری؟

بلوم : هرجی که تو نباشی....  ازت متنفرم....

اسکای با خودش گفت: چرا اینجوری میکنه....؟

یک دفعه آیسی  ظاهر شد و گف: چون من جادوش کردم!

اسکای:چی چرا اینکارو کردی؟

آیسی:چون فک کردم اگه ازت فاصله بگیره بهتره....

اسکای:تو نمیتونی رابطه ی بین منو بلوم رو از بین ببری .... ما تا آخر عمر با همیم...

آیسی : حالا که با هم نیستید ، ها ها ها

اسکای : من جادوی بلوم رو میشکنم....

و گل رزی رو برداشت و به سمت  بلوم دوید و گف:

بلوم...!این منم! اسکای.... باورم کن!

 

بلوم اگل رو انداخت رو رفت...

بلوم:باهات باشم که دوباره ولم کنی؟

اسکای : نه ....من هیچ وقت این کارو نکردم و نمیکنم....

بلوم:ولی من باور نمیکنم..... حالا هم بـرو

اسکای:ولی من دوست دارم....

بــله...کلمه ی "دوست دارم " همون کلمه ی رمز بود تا جادوی بلوم رو باطل کنه...

 

 

اسکای دوباره شاخه گل رو به بلوم داد 

بلوم:وای عزیزم...ممنونم!

 

خیلی ممنونم اسکای....

اسکای:ببخشید بلوم....

بلوم :مگه چی کار کردی که ببخشمت؟

و اسکای تمام ماجرا رو واسه بلوم توضیح داد....

اسکای:حالا باور داری که  دوست دارم؟

بلوم: معلومه اسکای .... تو همیشه عشقمی...

و... همیدیگره بوسیدند

و همدیگرو بقل کردند.....

 

یک دفه دیاسپرو ظاهر شد و خیلی جوش آورده بووود....

و گفت: بلوم اگ میخوای با اسکای باشی باید از روی جنازه ی من رد شی....

و رفت تو آسمون ...

 

بلوم هم گف: مجـیک وینکس

ورفت تو اسمون....

 

اونا با هم درگیر شدن  و یه دفعه دیاسپرو افتاد رو زمین....

 

و واسه این که خود شیرینی کنه ،پرید بقل اسکای و گفت:اسکای بلوم داره منو میکشه....

 و یواشکی به بلوم یک نیرویی وارد کرد و بلوم  افتاد رو زمین....

 

بلوم : دیاسپرو ، دروغ میگه .....

 

اسکای هم گف میدونم ....

و دیاسپرو رو ول کرد  و به سمت بلوم رفت..... اون  بلوم رو بلند کرد  و  گرد و خاک های اونو ریخت پایین....

 

اسکای: من هیچ وقت حرفای دیاسپرو رو باور نمیکنم و نکردم....

من همیشه با تو ام....!

و اونا دوباره باهم شدند.....

 

همین لحظه تموم وینکسا هم که مشغول جنگ با تریکس بودن اومدن و هورا کشیدن!

 

تاریخ دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393سـاعت 14:20 نویسنده سپیده ♦

 

عکس های باحال وینکس { چه قدیمی چه جدید}

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/Bloom-in-Season-5-By-Raghad20-the-winx-club-31444843-705-606.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/musa-season-5-musa-from-winx-club-33549261-900-837.png

 

 

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/flora_cafe_5_season_by_fantazyme-d4sdt2a.jpg

http://s2.picofile.com/file/7882728923/Harmonix_Sirenix.png

اینجارو

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/502efa91b1_92755007_o2.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/Harmonix-Wallpapers-the-winx-club-32207160-900-576.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/Harmonix-Wallpapers-the-winx-club-32207161-900-506.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/Harmonix-Wallpapers-the-winx-club-32207163-900-643.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/bloom_harmonix__wallpaper_by_laminanati-d5fml9g.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/flora_harmonix_sirenix__by_laminanati-d56fsd8.png

ادامه عکس های باحال

http://s2.picofile.com/file/7872604301/image_12_.png

http://s3.picofile.com/file/7872605264/image_14_.png

http://s2.picofile.com/file/7872616769/ytiyitf.png

http://s2.picofile.com/file/7872610428/profilowinx_bloom_1_.png

http://s1.picofile.com/file/7872612896/w8666_11.jpg

http://s1.picofile.com/file/7872609565/placeholder_video_chiuso_1_.png

http://s3.picofile.com/file/7872674301/27754686674972310814.png

http://s2.picofile.com/file/7872672896/bloom_disco_by_dessindu43_d5ihl62.png

http://s2.picofile.com/file/7872603866/image_6_.png

http://s1.picofile.com/file/7872605585/j6934_winxclubsaison5winxm_1_.jpg

http://s1.picofile.com/file/7872602903/bloom_season5.jpg

http://s2.picofile.com/file/7872601826/Bloom_s_Harmonix.png

http://s3.picofile.com/file/7872597197/bloom151098475345_1_.png

http://s2.picofile.com/file/7872592361/96993539511862920522.jpg

http://s2.picofile.com/file/7872591826/96016169908794240531_1_.jpg

http://s2.picofile.com/file/7872591719/45555.jpg

http://s3.picofile.com/file/7872606127/moodboard_bloom_1_.png

http://s1.picofile.com/file/7872608923/moodboard_bloom_0_1_.png

Image Hosted by Free Photo Hosting at IranXMImage Hosted by Free Photo Hosting at IranXM

 

Image Hosted by Free Photo Hosting at IranXMImage Hosted by Free Photo Hosting at IranXM

Image Hosted by Free Photo Hosting at IranXMwww.loogix.com

 

visit www.loogix.com

عکس از هالوین وینکس

Image Upload

Image UploadImage Upload

Image UploadImage Upload

Image Upload

Image UploadImage Upload

 

معرفی کارتون وینکس


وینکس یک کارتونه که سال 2006 ساخته شده...6تا دختر نقش اصلی او هستند.....این دختران پس از اینکه فهمیدند قدرت جادویی دارند به مدرسه یجادوگران یعنی آلفیاآمی روند و شروع بهبزرگ کردن قدرتشان می کنند.... هدف این دختران برای این کار های جادویی این است که باموجودات پلید و سه دشمنشان به نام های آیسی -دارسی -استورمی مبارزه کنند...... این کارتون چند قسمت دارد.... برای جنگ بادشمنان باید تبدیل به پری بشوند یعنی بال در بیاورند...... یعنی هرچقدر که قدرتهایشان بیشتر می شود لباس های زیباتری هم به تن می کنند. اولین قدرتشان که قدرت کمی هم هست.مجیک وینکسmagicwinx و تحول بعدیcharmix )چارمیکس ( نام دارد.برای تبدیل شدن به پری در فیلم مراحلی انجام می شود شبیه به یک رقص زیبا................................ پس از یک مدتی که در این مدرسه درس می خوانند به قدرت بیشتری دست می یابند...که اسمش enchantix )انچانتیکس( است....... --------------------------------------------------- قدرت بعدی آنها در فیلم چهارم یعنی بیلیویکس believix بسیار می شود..... البته این دختران در بیلیویکس می توانند به پری های دیگری هم تبدیل شوند مانندلاویکسLovix وسافیکسsophix میشودند!....تحول بعدی آن ها هارمونیکسHarmonixاست که جلوی لباساکوتاه وپشتشان بلنداست وبه سیارزیباست وتحول بعدی سیرنیکسSirenix است دراین تحول وقتی وینکس وارد دریامیشوندرنگ موهایشان تغییرمیکند!وتبدیل به3بعدی میشوند!3Dواینطورکه معلومه خوشبختانه وینکس سیزن6هم داره به نام سیبریکسcybrixکه اول تکنابه دستش میاره!چون این سیزنش درموردتکنولوژیه♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


داستان

اول بلوم با خوشحالی به دوستاش گفت که بچه ها بیاین بریم اسکای اونجاست
 

وقتی که اونها رفتن مهمونی اسکای رو دیدن اسکای با بلوم رقصید و اون دوتا رفتن یه گوشه وبا هم حرف زدن
ولی وقتی اسکای میخواست دختر مورد علاقه اش رو به مردم معرفی کنه دیاسپرو توی شرابش یک جادو ریخت و کاری کرد که اسکای عاشقش بشه
اسکای دیاسپرو را به عنوان دختر مورد علاقه اش به جمع معرفی کرد و بلوم جا خورد
استلا و موزا دلداریش دادن 
بعدش اسکای با دیاسپرو رقصید 
بلوم اومد پیش اسکای و با زبون خوش به او گفت که اسکای تو دیوونه شدی
ولی اسکای به سرباز ها دستور دادکه بلوم رو دستگیر کنن
بلوم و دوستاش فرار کردن و اسکای با یک هیولا دنبالشون اومد و فلورا رو بی هوش کرد 
لایلا که اعصابش خرد شده بود تغییر انچانتیکس داد
ولی اسکای به سرباز ها دستور دادکه بلوم رو دستگیر کنن
بلوم و دوستاش فرار کردن و اسکای با یک هیولا دنبالشون اومد و فلورا رو بی هوش کرد 
لایلا که اعصابش خرد شده بود تغییر انچانتیکس داد بلوم از اون اتفاق به بعد خیلی ضعیف شد.
تاریخ شنبه سی ام فروردین 1393سـاعت 20:40 نویسنده سپیده ♦

 عکس های بامزه و باحال

 

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/bloggif_52301673c59b2.gif

http://ghazalbloom.persiangig.com/video/qchh7skkg7.gifhttp://ghazalbloom.persiangig.com/video/1378906650323666.gif

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/5o9pnn6q2t.gif

لباس رسمی وینکس

http://s1.picofile.com/file/7924881612/5261_529968420407153_559780555_n.jpg

http://s4.picofile.com/file/7924889672/10549_325019710967037_1582216484_n.jpg

http://s4.picofile.com/file/7924896555/1176370_530308830373112_1612856264_n_1_.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1239719_529160577154604_1254519488_n.jpg

http://s1.picofile.com/file/7924895913/1176272_531059723631356_2054927395_n.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/554496_529901820413813_222544990_n.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1271441_529531033784225_1241727901_o.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1235445_530280167042645_601719670_n.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1292986_529530910450904_811377538_o.png

عکس های قاطی پاطی

 

http://s2.picofile.com/file/7924911498/1239766_527680473969281_1438650554_n.png

عکس های قاطی پاطی

 

 

 

http://s2.picofile.com/file/7924884301/5631_528523457218316_2114728409_n.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1235526_325514987584176_881246761_n.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1236392_712011858814014_1202671584_n.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1235272_530953733641955_503502891_n.jpg

کفش وینکس

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/426_420-0004.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/080320101331mail.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/1185754_645721125461237_1432388489_n.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/image/422848.jpg

ادامه عکس ها

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/587b604b.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/Season-5-Stella-Wallpaper-the-winx-club-32127099-900-563.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/winx_bloom_season_5__by_alexaspears1333-d5burbw.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/winx_flora_season_5__by_alexaspears1333-d5busib.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/winx_layla_season_5__by_alexaspears1333-d5busho.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/winx_tecna_season_5__by_alexaspears1333-d5burn1.jpg

تاریخ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393سـاعت 18:1 نویسنده سپیده ♦

ا

بلوم جون

 

acbloomcharmix3cy.gif

acbloomenchantixxx1.jpg

acbloomenchantixxx2.jpg

acbloomenchantixxx3.jpg

acbloomenchantixxx4.jpg

acbloomenchantixxx5.jpg

acbloomenchantixxx6.jpg

acbloomenchantixxx7.jpg

acbloomenchantixxx8.jpg

acbloomenchantixxx9.jpg

acbloomenchantixxx10.jpg

acbloomenchantixxx11.jpg

بلوم واقعی

       نظر بالا ی 100 تا


 

 

 

 

عکس از الیا

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

 

تاریخ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393سـاعت 11:55 نویسنده سپیده ♦

 

سلام بچه ها امروز براتون یه سری عکسا اوردم حال کنید خوش بگذره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/1209227_645720935461256_676543535_n.jpg

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/NpUVN.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/aisha_ocean1.png

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/stella-marinheira.png

 

http://ghazalbloom.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%84%D8%B2%D9%86%D9%81/%D8%AB%D8%B523%D9%81%D9%825%D8%BA654%D9%82%D8%BA674%D8%B53/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D9%86%205/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/winx_club_season_5_marine___by_alexaspears1333-d5yt8l7.jpg


عکس از بلوم

http://s1.picofile.com/file/7872612254/u9321_1ozbgciohfhd83u2s99m_1_.jpg

 

 

تاریخ شنبه بیست و سوم فروردین 1393سـاعت 18:21 نویسنده سپیده ♦

 

 


آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

 


آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس


پیکسی ها

 

تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393سـاعت 13:51 نویسنده سپیده ♦

سلام بچه ها امروز براتون سر گذشت دافنه خواهر بلوم رو مینویسم  . لطفا نظر بالای 50 تا


وقتی که جادو گرا به سرزمین بلوم حمله کردند دافنه ناچار شد خواهرش رو نجات بده قبل از اینکه اونو نجات بده جادو گرا اونو سحر می کنند و اون به شکل یک روح اتشی در می یاد . اون بلوم رو به رزمینی برد که نه حری در ان وجود داشت ونه جادویی!!!!! توی یک شهرکوچک و امن به نام گاردنیا .اما از بخت بد اونجایی که دافنه ظاهر شد اتش سوزی بود ودر همان لحظه سه جادوگر پیدایشان شد ودافنه بلوم رو روی زمین گذاشت تا با اون ها بجنگه اما جادوگرا اونو گرفتند. مایک {پدر ناتنی بلوم }یک اتش نشان بود و بلومو پیدا کرد و به خونه ی خودش برد . بعد ها دافنه تونست به خواب بلوم بیاد وباهاش ارتباط برقرار کنه !!! اون دو تا همو پیدا کردند حتی یک بار وقتی که به شهر جادویی رفته بودند دافنه وسط میدان شروع به رقصیذن می کند .در سیزن 5 دافنه توسط تریتاینوس دزدیده می شود و در زندان نگه داری می شود. زیرا دافنه تنها کسی است که می داند قدرت سایر نیکس در کجا پنهان شده . دست اخر تریتاینوس  سایر نیکس را پیدا می کند و بلوم از قدرتی که بین ان دو بود   توانست دافنه را پیدا کند . وینکس به جنگ با ان ها می رود و وقتی تریتاینوس شکست می خورد سحر جادو گر ها از بین می رود و دافنه دوباره انسان می شود .در سیزن 6 دافنه با وینکس ماجرا های زیادی  پشت سر می گذارد.

تاریخ شنبه شانزدهم فروردین 1393سـاعت 14:42 نویسنده سپیده ♦

Bloom

 

 

 

Stella

 

 

Musa

 

Aisha

Tecna

 

Tecna

تاریخ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393سـاعت 17:24 نویسنده سپیده ♦

  متحرک های وینکس

WINX

تاریخ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393سـاعت 13:59 نویسنده سپیده ♦

 برای همه ی وینکسی ها

 

Winx club season 6 Bloom Bloomix by Forgotten-By-Gods

 

استدلا

 

Stella bloomix/Winx club 6 season by Forgotten-By-Gods

فلورا

Winx Club season 6 Flora Bloomix by Forgotten-By-Gods

 

میوسا

Musa bloomix. Winc club 6 season by Forgotten-By-Gods

 

تکنا

Winx Club.Tecna Bloomix 6 season by Forgotten-By-Gods

لیلا

Winx club seasob 6 AishaLayla Bloomix by Forgotten-By-Gods

 

راکسی

Winx club 6 season Roxy Bloomix by Forgotten-By-Gods

دافنه

Winx club season 6 Daphne Bloomix by Forgotten-By-Gods


 


 

 

 


 

تاریخ دوشنبه یازدهم فروردین 1393سـاعت 12:56 نویسنده سپیده ♦

 

 


فعلا خدا حافظ  الناز بلوم

 

 

 

 

تاریخ شنبه نهم فروردین 1393سـاعت 11:52 نویسنده سپیده ♦

 

 


چند عکس زیبا از فلورا

 

 

 

 

نظر نظر

 

بچه ها از دستتون خیلی نارا حتم چرا اصلا نظر نمی دید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ جمعه هشتم فروردین 1393سـاعت 13:39 نویسنده سپیده ♦

نظر

یک عکس زیبا از تکنا

 

 

 

من وینکس رو به این تر تیب دوست دارم:

Блум в одежде 5 сезонаСтелла в одежде 5 сезонаФлора в одежде 5 сезона

 

Муза в одежде 5 сезонаТекна в одежде 5 сезонаЛейла в одежде 5 сезона

بچه های وینکس

 

1-الیس دختر بلوم       2-سارا دختر استدلا

3-گویین دختر میوسا                   4- الا دختر تکنا

5-لوسی دختر لیلا                6-فارنی دختر فلورا

تاریخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1392سـاعت 13:28 نویسنده سپیده ♦

سلام بچه ها خوبین  اسم من الناز بلومه
من 12 سالمه این وب فقط و فقط برای دختر
هاست   من عاشق گروه وینکس هستم مخصوصا بلوم لطفا نظر زیاد بدید تازشم نظر زیاد برابر باعکس زیادعکس هایی از هار مونیکس


من وینکس رو به این ترتیب دوست دارم


عکس عروسی وینکس

عکس واقعی گروه وینکسعکس واقعی دشمنان وینکس

فعلا با ی

تاریخ سه شنبه هشتم بهمن 1392سـاعت 20:52 نویسنده سپیده ♦

http://www.cosplayisland.co.uk/files/costumes/2639/38272/CI_38272_1361284817.jpg


فلورا


تاریخ جمعه هفتم تیر 1392سـاعت 17:10 نویسنده سپیده ♦

تاریخ جمعه هفتم تیر 1392سـاعت 17:10 نویسنده سپیده ♦

 


Блестяшки Винкс | smiles24.ruتاریخ جمعه هفتم تیر 1392سـاعت 16:51 نویسنده سپیده ♦

Блестяшки Анимашки Винкс


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاریخ جمعه هفتم تیر 1392سـاعت 16:35 نویسنده سپیده ♦


        ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاریخ جمعه هفتم تیر 1392سـاعت 16:24 نویسنده سپیده ♦


حتما ادامه مطلب و ببینید میسیییییی!!!


winx-7.gif

ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاریخ جمعه هفتم تیر 1392سـاعت 15:6 نویسنده سپیده ♦
яima