---> عکس های قشنگ وینکس - عکس از هارمونیکس

عکس های قشنگ وینکس

نظر

یک عکس زیبا از تکنا

 

 

 

من وینکس رو به این تر تیب دوست دارم:

Блум в одежде 5 сезонаСтелла в одежде 5 сезонаФлора в одежде 5 сезона

 

Муза в одежде 5 сезонаТекна в одежде 5 сезонаЛейла в одежде 5 сезона

بچه های وینکس

 

1-الیس دختر بلوم       2-سارا دختر استدلا

3-گویین دختر میوسا                   4- الا دختر تکنا

5-لوسی دختر لیلا                6-فارنی دختر فلورا

تاریخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1392سـاعت 13:28 نویسنده سپیده ♦
яima